Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest InsERT S.A., ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław; e-mail: iod[AT]insert.com.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera Lekarz Plus. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez InsERT S.A. końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych oraz komunikatów skierowanych do naszych klientów związanych z działalnością InsERT S.A. w zakresie produktu Lekarz Plus, w tym w szczególności informacji o premierze produktu, a także ofert, cenników i innych informacji, służących promocji aplikacji Lekarz Plus. Zgoda jest wymagana w celu realizacji celu. W każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez InsERT S.A. końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany przeze mnie numer telefonu informacji marketingowych oraz komunikatów skierowanych do naszych klientów związanych z działalnością InsERT S.A. w zakresie produktu Lekarz Plus, w tym w szczególności informacji o premierze produktu, a także ofert, cenników i innych informacji, służących promocji aplikacji Lekarz Plus. W każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę.