16 lutego 2024 | Księgowość w medycynie

Lekarz na kontrakcie – jaką formę opodatkowania warto wybrać?

Lekarze w ramach praktyki indywidualnej prowadzą działalność gospodarczą, świadcząc usługi bezpośrednio na rzecz pacjentów lub nawiązują współpracę na kontraktach z podmiotami medycznymi. Lekarze często stają przed dylematem, jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza w ich przypadku. Wszystko…

13 lutego 2024 | Księgowość w medycynie

Samochód dla lekarza a działalność gospodarcza – leasing, kupno, podatki

Lekarze często zastanawiają się, czy mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupić samochód lub zawrzeć umowę leasingu. Chcą również wiedzieć, jakie skutki podatkowe będzie niósł za sobą zakup auta, a także czy lekarz może mieć dwa samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarcze…

07 lutego 2024 | Księgowość w medycynie

Jak wystawić fakturę za usługi medyczne?

Lekarz, tak jak każdy inny przedsiębiorca, jest zobowiązany do dokumentowania osiągniętych przychodów. Lekarze, którzy nie prowadzą swojej indywidualnej praktyki lekarskiej, a świadczą usługi medyczne na rzecz podmiotów takich jak szpitale czy przychodnie, powinni wystawiać faktury sprzedaży. Jak w…

26 stycznia 2024 | Prawo w medycynie

Jakie są prawa lekarza jako pracownika?

W jednym z ostatnich artykułów przedstawialiśmy najważniejsze aspekty prowadzenia praktyki lekarskiej. Niniejszy artykuł poświęciliśmy wykonywaniu zawodu lekarza w ramach stosunku pracy. Co warto wiedzieć?

18 stycznia 2024 | Prawo w medycynie

Jakie są uprawnienia lekarza w trakcie stażu podyplomowego?

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko- dentystycznym, lekarz (lekarz dentysta) odbywa staż podyplomowy. Dopiero po odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego uzyskuje pełne prawo wykonywania zawodu. Jakie są up…

16 stycznia 2024 | Prawo w medycynie

Obowiązek doskonalenia zawodowego lekarza – jak go wypełniać?

Dynamiczny rozwój medycyny sprawia, że obowiązkiem lekarza jest stałe dokształcenie. Z tym obowiązkiem skorelowane jest prawo pacjenta do otrzymywania świadczeń zgodnych ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostycznych i terapeutycznych innych niż stosowane w medycy…