14 Listopad 2023 | Zarządzanie gabinetem

Jak uzyskać wpis do RPWDL?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą obejmuje wszystkie podmioty udzielające świadczeń medycznych w Polsce. Oznacza to, że znajdują się w nim zarówno największe publiczne szpitale, jak i małe gabinety lekarskie. Jak uzyskać wpis do RPWDL i czy jest on obowiązkowy? Co warto wiedzieć o rejestracji? Sprawdź najważniejsze informacje.

Spis treści

Wpis do RPWDL – dla kogo jest obowiązkowy?

Wpis do Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest obowiązkowy dla każdego podmiotu planującego rozpocząć świadczenie usług zdrowotnych. Według prawa nie można zatem otworzyć żadnej placówki medycznej – zarówno publicznej, jak i prywatnej – bez wpisu do RPWDL. Obowiązuje on tak samo indywidualną praktykę lekarską, jak i szpital. Poza lekarzami wpis do RPWDL muszą uzyskać również pielęgniarki i fizjoterapeuci. Szczegółową definicję podmiotu leczniczego określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Lekarz Plus

RPWDL – instrukcja rejestracji krok po kroku

Rejestracja podmiotu leczniczego w RPWDL nie jest trudna, a co więcej – nie wymaga nawet wizyty w urzędzie. Wniosek o wpis do rejestru można złożyć bowiem wyłącznie drogą elektroniczną.

Od czego zacząć? Po pierwsze – konieczny jest profil zaufany ePUAP, aby podpisać dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeżeli jeszcze nigdy nie korzystałeś z tych rozwiązań, instrukcję i wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronach rządowych.

Kolejny krok to założenie konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby to zrobić, należy zarejestrować się w dostępnej w serwisie aplikacji dla podmiotów leczniczych. Po aktywacji konta możesz już rozpocząć wypełnianie wniosku. Koniecznie będzie podanie w nim następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodu lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu,
 • numer wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów,
 • kod rodzaju praktyki zawodowej,
 • NIP nadany podczas rejestracji działalności w CEIDG,
 • nazwę organu rejestrującego, do którego kierowany jest wniosek,
 • określenie posiadanej specjalizacji (dla specjalistycznej praktyki lekarskiej),
 • data rozpoczęcia działalności leczniczej,
 • określenie zakresu i miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • dane kontaktowe i adresowe.

Wypełnienie i podpisanie wniosku to jednak nie wszystko. Do dokumentu musisz dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis do RPWDL.

Opłata za wpis do RPWDL – ile wynosi?

Zgodnie z literą prawa wpis podmiotu do rejestru podlega opłacie wynoszącej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru. Za wpis praktyki lekarskiej należy uiścić opłatę w wysokości 2% ogłoszonej kwoty.

Jak możemy przeczytać na stronie rządowej, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 roku (Monitor Polski z dnia 26 stycznia 2023 r. poz. 120) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 roku wyniosło 6652,73 zł.

Oznacza to, że przy składaniu wniosku o wpis praktyki lekarz musi uiścić następujące kwoty:

 • za wpis do rejestru – 134 zł
 • za zmianę wpisu w rejestrze – 67 zł.

W przypadku podmiotów medycznych opłata wynosi:

 • za wpis do rejestru – 666 zł
 • za zmianę wpisu w rejestrze – 133 zł.

RPWDL – rejestracja. Ile trwa?

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony, Twoja działalność zostanie wpisana do RPWDL w ciągu 30 dni. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu otrzymasz drogą elektroniczną. Dokument ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. Informacja o zarejestrowaniu w RPWDL zostanie automatycznie przekazana do CEIDG, co pozwoli Ci legalnie rozpocząć działalność. Co dalej? Możesz już przygotowywać się do przyjmowania pacjentów. Warto poświęcić trochę czasu, aby znaleźć dobry program do gabinetu lekarskiego czy skompletować odpowiednie wyposażenie.